V času od 08.04.2022. – 10. 4. 2022. na Reki v Hilton Costabella Beach Resort & Spa smo izvedli delavnico z naslovom “Executing” – getting things done za zaposlene v skupini Palco & Nutrifit.

Namen delavnice je bil nadaljnja krepitev odnosov med povezanima podjetjema ter s tem krepitev interne komunikacije in pridobljenega znanja.

Vodja delavnice je bila prof. dr. Thomas Vogler iz Nemčije (Mercator-Consulting GmbH & Co KG), ki ga je uprava izbrala za strokovno in kakovostno izvedbo.

Delavnica je bila zasnovana v treh delih. Vsak od treh delov je vseboval teoretični in praktični del ter zaključno razpravo. Dejavnosti v praktičnem delu so potekale v skupinah.

Izbrana delavnica je vplivala na boljšo povezanost podjetja Palco d.o.o. in Nutrifit d.o.o., ter je pripomogla k izboljšanju poslovnih procesov v podjetjih.

Zapri